Her Ol’an Bizden Bize

Her Ol’an Bizden Bize

Pek çok insan sanır ki, başına gelen olumsuz haller hayatlarında yer alan kişilerin sebep olmasıyla oluşur. Bu inanışı değiştirmeyi deneyelim. Olası öfke, kin, kıskançlık, intikam duygularını kendi irademizle tercih etmek kendi varlığımızdan, varoluşumuzdan uzaklaştırır.

Kendimizin oluşturduğu planlar,İlahi planın Ol’uşturduklarına bir AN’da dönüşebilir.Biz Varlık edenin Var ettikleriyiz. Yeniden Var Ol’masını istediklerimiz için ancak talepte bulunabiliriz Yaratıcımızdan.

Yeniye geçebilmek duygularımızı dönüştürebilmekten geçer, başka birinin müdahalesi söz konusu olamaz. Kendi irademiz Ol’uşum alanı yaratır.Ol’anlardan geçip Ol’acakların dönüşümü bizden bizedir.

Hallerimize,duygularımıza odaklanalım; neleri değiştirebilir ya da neleri değiştiremeyiz.Asla değişmez dediklerimiz Var edişlerin idrakiyle değişebilir.Bize değiştirebileceklerimiz sınırları verilmiştir. Değiştiremeyeceklerimiz ise; bazen mucizelerle hayatımızın içinde var Ol’ur.

Ne kadarduygularımızı,nefsimizi dönüştürebiliriz farkedelim. Kudret sahibi YaratıcıYarattıklarının yaratabileceklerini de var etmiştir. Neyi talep edip tercih edersek O Ol’uşa geçmeye başlar. Bazen talep ettiklerimizi unutmuş bile olabiliriz. Düşüncemizden geçen bir durumun oluşumunu istemiş olabiliriz.Yaratılanların muktedir Ol’acakları sınırlı, Yaratanın ise sınırsızdır. O halde bize verilenleri fark edip Var edenle yürek yüreğe Ol’alım ve dönüşümün hayrınaniyet edelim.

Yaşamımızın daha huzurlu olabilmesi için; duygularımızın derinliğinin aynı zamanda da katmanlarının farkına varalım. Eğer dönüştürme niyetinde olursakYaratıma geçme hazırlağı dabaşlayacaktır  yaşamımızda.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir